Behörighetsguiden

Vilken behörighet krävs för att få arbeta på ett visst fartyg? Vad krävs för att få en viss behörighet?

Transportstyrelsens e-tjänster Behörighetsguiden - befattningskrav och Behörighetsguiden - behörighetsinformation har svaren till dig som undrar vad som krävs för att få en viss behörighet och vilka rättigheter den ger.

Får jag arbeta på "det där" fartyget?

Ta reda på vilken behörighet som behövs och vilka eventuella övriga krav som ställs för att få arbeta på ett visst fartyg. Du får svaret genom att använda Transportstyrelsens e-tjänst Behörighetsguiden - befattningskrav.

Hur får jag "den där" behörigheten?

Ta reda på vad som krävs för att få en viss behörighet. Du får svaret genom att använda Transportstyrelsens e-tjänst Behörighetsguiden - behörighetsinformation.

E-tjänsterna är hjälpmedel, det är alltid text i lag, förordning och föreskrift som gäller.

Relaterad information