Statistik 2006

På Stockholmsförsökets webbplats finns statistik från försöket med trängselskatt i Stockholm som avslutades den 31 juli 2006