Sjukhusens rapportering

Sedan 2000 har akutsjukhus successivt startat sin rapportering till olycks- och skadedatabasen Strada. Samtliga akutsjukhus i Sverige rapporterar trafikskadade personer från och med 2016.

Hur data samlas in om trafikskadade personer

När en person som söker vård till följd av en trafikolycka på något av de sjukhusen som rapporterar till Transportstyrelsen ska hen erbjudas att fylla i blanketten Trafikskadejournal. I de fall där man inte har kunnat erbjuda detta ska ett brev skickas hem till personen med förfrågan om man vill delta i rapporteringen till Strada. I och med att man fyller i blanketten samtycker man till registreringen.

Uppgifterna från blanketten rapporteras av personal på sjukhuset och kompletteras med underlag från interna system. Informationen samlas i olycks- och skadedatabasen Strada. Här matchas även rapporterna ihop med polisens rapporter i de fall där båda källorna har rapporterat om samma olycka.

Uppföljning sjukvårdens rapportering

I det länkade pdf-dokumentet kan du se förändring i % och rullande 12-månadersdiagram över sjukvårdens rapportering:

Uppföljning sjukvårdens rapportering.pdf 

Bortfall för sjukvårdsrapporteringen 

Eftersom inte alla sjukhus har rapporterat sedan starten 2000 behöver man som användare av statistiken ta hänsyn till detta.

Lista över rapporteringsstart per sjukhus

Mer information om bortfall

Har du ytterligare frågor kan du kontakta en Stradasamordnare.  

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!