Fordonsstatistik juli 2015

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp
FordonstypFordon i trafikAvställda
Personbil

4 782 709

 1 094 056
Lastbil 614 501 229 413
Buss 13 383 6 881
Släpvagn 1 084 908 277 616
Moped 106 139 173 824
Motorcykel 315 771  236 089
Traktor 325 997 127 616
Motorredskap 13 464  2 693
Snöskoter 43 118 10 693
Terränghjuling 35 013  6 261
Terrängskoter 180 179 154 528
Terrängsläp 53 10
Terrängvagn  9 670 3 355
Summa 7 524 905 2 319 392

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!