Fordonsstatistik januari 2015

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp
FordonstypFordon i trafikAvställda
Personbil 4 569 075 1 233 664
Lastbil 578 271 249 710
Buss 14 563 5 627
Släpvagn 1 057 304 279 523
Moped 71 977 202 720
Motorcykel 287 144 257 470
Traktor 324 539 126 754
Motorredskap 1 2930 2 609
Snöskoter 43 984 8 481
Terränghjuling 31 337 6 134
Terrängskoter 184 602 150 963
Terrängsläp 53 10
Terrängvagn 9 521 3 330
Summa 7 185 300 2 526 995

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!