Fordonsstatistik augusti 2015

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp
FordonstypFordon i trafikAvställda
Personbil

4 788 879

1 091 800
Lastbil 616 956 224 552
Buss 14 810  5 575
Släpvagn 1 087 963  277 613
Moped 106 421 173 977
Motorcykel 315 369  236 941
Traktor 326 304  127 546
Motorredskap 13 521  2 733
Snöskoter 43 012  11 244
Terränghjuling 35 469  6 336 
Terrängskoter 179 693 154 912
Terrängsläp 52 11
Terrängvagn 9 686  3 348 
Summa 7 538 135    2 316 588 

   

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!