Fordonsstatistik april 2015

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp
FordonstypFordon i trafikAvställda
Personbil

4 675 537

 1 160 344
Lastbil 597 051 237 650
Buss 14 712 5 500
Släpvagn 1 066 470 282 228
Moped 89 826 187 676
Motorcykel  301 292 248 007
Traktor 324 843 127 551
Motorredskap 13 190 2 675
Snöskoter 45 372 7 832
Terränghjuling 33 078  6 591
Terrängskoter 183 199 151 938
Terrängsläp 53 10
Terrängvagn 9 620 3 320
Summa 7 354 243  2 421 322

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!