Fordonsstatistik mars 2013

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp
FordonstypFordon i trafikAvställda
Personbil 4 456 787 1 244 071
Lastbil 558 781 252 099
Buss 14 514 6 299
Släpvagn 1 009 583 268 403
Moped 72 005 196 373
Motorcykel 283 006 248 994
Traktor 322 104 121 148
Motorredskap 11 252 2 460
Snöskoter 30 658 3 024
Terränghjuling 20 099 5 438
Terrängskoter 197 370 140 894
Terrängsläp 55 9
Terrängvagn 8 879 3 091
Summa 6 985 093 2 492 303

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!