Fordonsstatistik juni 2013

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp
FordonstypFordon i trafikAvställda
Personbil 4 600 617 1 117 606
Lastbil 585 848 229 325
Buss 13 456 7 514
Släpvagn 1 024 343 264 076
Moped 105 113 165 326
Motorcykel 309 924 226 339
Traktor 323 156 121 327
Motorredskap 11 519 2 476
Snöskoter 28 718 5 192
Terränghjuling 21 944 5 357
Terrängskoter 190 842 147 010
Terrängsläp 55 9
Terrängvagn 8 977 3 128
Summa 7 224 512 2 294 685

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!