Fordonsstatistik juli 2011

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp
FordonstypFordon i trafikAvställda
Personbil 4 507 617 1 054 295
Lastbil 565 312 210 773
Buss 13 165 7 588
Släpvagn 986 864 246 302
Moped 119 565 144 015
Motorcykel 307 192 208 960
Traktor 320 763 115 595
Motorredskap 9 611 2 281
Snöskoter 12 577 2 756
Terränghjuling 10 120 3 268
Terrängskoter 194 623 145 869
Terrängsläp 55 9
Terrängvagn 8 229 2 906
Summa 7 055 693 2 144 617

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!