Fordonsstatistik april 2009

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp
FordonstypFordon i trafikAvställda  Avregistrerade
Personbil 4 396 213 973 285 927 092
Lastbil 530 587 199 201 78 228
Buss 14 557 5 038 2 714
Släpvagn 930 589 204 319 23 901
Motorcykel 298 420** 179 353** 7 139**
Moped klass I* 0** 0** 2 018**
Traktor 325 352 105 516 3 829
Motorredskap 8 144 1 002 187
Terrängvagn 7 459 1 648 127
Terrängskoter 205 862 131 112 1 716
Terrängsläp 57 7 7
Summa 6 717 240 1 800 481 1 046 958
 
 *) Vanligen benämnd EU-moped
**) Felaktiga antalsuppgifter för mopeder och motorcyklar under denna månad på grund av införandet av det separata fordonsslaget "moped". Korrekt uppgift visas från och med augusti månad 2009.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!