Ja, det finns ett undantag för att köra kortare sträckor. Du får köra traktor a utan körkort eller traktorkort om du bara kör kortare sträckor på väg och

  • du kör till eller från en arbetsplats eller
  • mellan en gårds ägor eller liknande.

För mer information om vad en kortare sträcka innebär så kan du kontakta Polisen där du bor.