Transportstyrelsen tar inte ut någon avgift för din ansökan om att bli handledare.