Giltighetstid

Ett typgodkännande gäller i regel så länge den godkända typen tillverkas i enlighet med godkännandet.

Om vi på Transportstyrelsen finner att ett fordon, som vi har utfärdat ett typintyg för eller att en komponent som märkts som typgodkänd, inte längre stämmer överens med den typ som vi har godkänt, kommer vi att vidta åtgärder. Det gör vi för att säkerställa att fordonet eller komponenten på nytt tillverkas i överensstämmelse med den godkända typen.

Transportstyrelsen kan även pröva frågan om återkallande av typgodkännandet.