Historien om kontrollmärket

Stora förändringar bakom ett litet märke

Sverige på väg in i 70-talet; det svenska bilregistersystemet ska moderniseras. En utredning tillsätts, och våren 1970 lägger den fram sitt förslag. Slutbetänkandet presenteras i mars året därpå i form av rapporten SOU 1971:11. Rapporten blir startskottet för en omfattande förändring av registrerings- och kontrollsystemet för svenska fordon. Bland annat centraliseras bilregistret, registreringsskyltarna görs om och kontrollmärket införs.

Två märken blir ett

Fram till 1974 användes två olika kontrollmärken. Det ena var ett runt märke som visade att fordonsskatten var betald och som satt i kupén. Det andra märket visade att fordonet godkänts vid besiktning och sattes på en av sidorutorna av besiktningstjänstemannen, förutsatt att skattemärket var giltigt. Det nya märket skulle visa att man både betalat fordonsskatt och besiktat sitt fordon och att fordonet dessutom var trafikförsäkrat.

Samtidig skattebetalning och besiktning krävdes

En av knäckfrågorna när man skulle gå över från två märken till ett var att tidpunkten för skattebetalningen och besiktning borde vara densamma. Annars skulle inte kontrollmärket få den betydelse som det var tänkt. Eftersom det inte det inte är praktiskt genomförbart att besiktiga alla fordon samtidigt ändrade man systemet för skatteinbetalning, en sak som krävde förändring i flera regelverk. Den 1 januari 1974 infördes systemet med rullande skatteuppbörd tillsammans med det nya kontrollmärket.

Kontrollmärkets utformning

För att kontrollmärket skulle få den praktiska användning och betydelse man strävade efter så var man också noga med hur märket skulle utformas.

Tydlig giltighetstid

För att det lätt skulle gå att läsa av kontrollmärkets giltighetstid skulle den tydligt signaleras på märket. Det löste man i två steg; en siffra som angav till vilken månad märket gällde och en färg som angav för vilket år det var utfärdat. Giltighetsmånaden bestämdes av ett schema som utgick från den sista siffran i registreringsnumret. Färgen skulle vara olika för olika kalenderår.

Ett unikt märke för varje fordon

Utredningen ansåg också att märket skulle individualiseras på något sätt för att förhindra obehörig användning. I de amerikanska stater som vid den här tiden hade kontrollmärken använde man löpande numrering, men utredningen menade att fordonets registreringsnummer passade bättre för svenska förhållanden.

Lämplig storlek, placering och material

I SOU-rapporten kan man läsa att storleken på märket borde motsvara storleken på siffror och bokstäver i registreringsskylten, 40x70 mm föreslogs som lämpligt format. På fordon med två registreringsskyltar skulle det fästas på den bakre.

Märket skulle tillverkas av plast enligt någon metod som gjorde att det syntes bra i mörker. Det skulle också konstrueras så att det inte gick att ta bort utan att det förstördes.

Kontrollmärkets färger genom åren

Sedan 1979 har färgerna gult, rött, grönt och blått använts efter ett rullande schema. Nyanserna har varierat något från år till år. Före 1979 hade även färgerna orange och lila använts för åren 1976 och 1978.

Bakgrunden har varierat

Från början hade hela kontrollmärket samma bakgrundsfärg, med undantag för det vita fältet med registreringsnumret. Men sedan 1997 har fältet med månadssiffran varit grått. I det fältet har man kunnat skrapa fram en siffra som använts vid avställning av fordon.

Det sista kontrollmärket

Hösten 2009 beslutade regeringen att avskaffa systemet med kontrollmärken, som upphörde att gälla den 1 januari 2010. Utvecklingen har sprungit ifrån systemet med kontrollmärken. Dagens vägtrafikregister är tillgängligt 24 timmar om dygnet för Polisen och fordonskontrollerna är betydligt enklare att göra nu än tidigare.

Eftersom de märken som utfärdas under ett år har en giltighetstid som går ut följande år har det rullande schemat för färgsättning åter kommit till blått, och det blev färgen på det allra sista kontrollmärket. Efter 36 år som färgglatt inslag på våra svenska registreringsskyltar går det ur tiden.

Kontrollmärke, fotografi 
Kontrollmärke

Det 35x68 mm stora märket är tillverkat av metallfolie och täckt av ett tunt reflekterande plastskikt. I övre vänstra hörnet syns den svenska nationalitetssymbolen, tre kronor, i det högra står de två sista siffrorna i årtalet för kontrollmärkets giltighet. I det grå fältet anges sista giltiga månad, och under det fordonets registreringsnummer.