UberPOP är olaga taxitrafik

Svea hovrätt har nu fastställt att den som tar emot och utför körningar via appen UberPOP gör sig skyldig till olaga taxitrafik och brott mot kravet att ha taxiförarlegitimation.

Transportstyrelsen är den myndighet som ger tillstånd till de företag som vill ägna sig åt taxiverksamhet och till de förare som vill bli taxiförare. Den som med personbil eller lätt lastbil yrkesmässigt kör allmänheten mot betalning ska ha taxitrafiktillstånd och taxiförarlegitimation.

UberPOP, som är en app till mobiltelefoner, förmedlar körningar mellan privatpersoner och allmänheten och körningarna sker mot betalning. Företaget som ansvarar för appen har marknadsfört den som någonting annat än taxitrafik.

Transportstyrelsen har tidigare ansett att UberPOP är att betrakta som taxitrafik och har velat se en rättslig prövning av detta. Nu går hovrätten på samma linje som tingsrättsdomar mot enskilda UberPOP-förare. Flertalet har dömts till dagsböter för olaga taxitrafik och brott mot kravet att ha taxiförarlegitimation.

Vilka krav som ställs på den som vill skaffa taxiförarlegitimation finns på sidan "ansökan om taxiförarlegitimation"

För att bedriva taxitrafik krävs det ett taxitrafiktillstånd och vilka krav som ställs för att få det finns att läsa på sidan "krav för att få taxitrafiktillstånd".

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!