Frågor och svar om undantag

Jag börjar arbeta den 31 januari och arbetet fortsätter under den 1 februari. Vad gäller för daglig körtid och dygnsvila för mig som förare?

- Den arbetsdag som påbörjas den 31 januari och avslutas den 1 februari omfattas av undantagsreglerna.

Vilken veckovila ska jag ta efter att undantagsreglerna slutat gälla?

- Du kan välja att ta en normal veckovila på 45 timmar eller en reducerad veckovila om minst 24 timmar som första veckovila från och med den 3 mars, eftersom veckovilor tagna under 1 februari-2 mars betraktas som normal veckovila.

Vad gäller för körtiden per vecka och två veckor när dispensen gäller under en del av veckan/två veckorsperioden?

- Transportstyrelsen kommer inte att påföra överträdelser mot ordinarie regler av veckokörtid och två veckors körtid för de veckor där undantagsreglerna upphör att gälla.

Hur ska jag kunna visa vid en vägkontroll att jag omfattats av undantaget?

- Undantaget gäller på svenskt territorium. Transportstyrelsen informerar svenska polisen om undantaget, men om du kör internationell trafik bör en kopia av föreskriften medföras i fordonet.

Hur påverkar undantagen regelverken för Vägarbetstid?

- Undantaget omfattar inte reglerna för Vägarbetstid, de gäller som vanligt.