• Transportstyrelsen kommer inte att beräkna sammanlagd körtid för vecka 22 och 23.
  • Körtiden för vecka 22 ska beaktas. Det kommer inte att vara någon begränsning för en förare som arbetar 5 dagar under vecka 22.
  • Den sammanlagda körtiden för vecka 23 och 24 ska följa ordinarie regelverk.