Kort som inte fungerar ska anmälas till Transportstyrelsen inom sju dagar. Anmälan gör du via e-tjänst. Där kan du också ansöka om att få ett ersättningskort. Du måste skicka in ditt kort i original för att ersättningskort ska kunna utfärdas. Skicka det till adressen på baksidan av kortet.

Om ditt förarkort inte fungerar, får du använda dig av reservrutinen att "köra på remsa".

Om du har utländskt körkort, se information under "Hur ansöker jag om förarkort?".