Hantering av analog färdskrivare

På den här sidan finns tips på hantering av analog färdskrivare, däremot är det inte en heltäckande beskrivning och ni som förare eller transportföretag förväntas känna till de regler om kör- och vilotider som gäller.

Det är ett gemensamt ansvar hos förare och transportföretag att den analoga färdskrivaren fungerar och hanteras på rätt sätt. Den analoga färdskrivaren, som registrerar kör- och vilotider mekaniskt på diagramblad, får bara finnas i fordon som tagits i bruk före 1 maj 2006.

Innan användning av analog färdskrivare

 • Transportföretaget ska lämna ut lämpligt antal diagramblad till sina förare eftersom föraren måste ha med sig tillräckligt många blad för att inte riskera att de tar slut under en transport. Ett diagramblad får inte användas längre tid än det är avsett för (oftast 24 timmar). Smutsiga eller skadade diagramblad får inte användas.
 • Om du som förare har ett förarkort ska du ha med det även när du använder fordon med analog färdskrivare. Du ska även ha med dina tidigare använda diagramblad för innevarande dag och de föregående 28 dagarna.
 • Följande uppgifter ska skrivas läsbart på diagrambladet innan du börjar använda det:
  • Fullständigt efternamn och därefter förnamn.
  • Ortsnamn där körningen påbörjas.
  • Datum när bladet börjar användas.
  • Fordonets registreringsnummer.
  • Vägmätarställning vid start.
  • Eventuella tidigare aktiviteter som inte har redovisats under arbetsdagen ska markeras på diagrambladets baksida. Om du har framfört ett fordon med digital färdskrivare tidigare under arbetsdagen behöver du bara ange aktiviteter från att du har slutat använda den digitala färdskrivaren.
 • Innan körningen börjar ska du som förare kontrollera att färdskrivaren är besiktigad, att den visar rätt tid (exempelvis måste klockan korrigeras för sommar- och vintertid) och att ditt diagramblad sitter på rätt plats i färdskrivaren.

Under arbetsdagen

 • Du ska aktivt ange rätt aktivitet (annat arbete, tillgänglighet och vila) så att de registreras tydligt var för sig.
 • Om du tar ut diagrambladet när du lämnar fordonet och sedan fortsätter din arbetsdag ska du markera dina aktiviteter manuellt på diagrambladets baksida. Det ska göras för att all din arbetstid ska kunna följas upp av transportföretaget eller vid en kontroll.
  Observera att du bara får ta ut diagrambladet om det inte är möjligt att ha kvar det i färdskrivaren, exempelvis vid fordonsbyte eller om någon annan ska använda fordonet, eller när du påbörjar en dygns- eller veckovila.
 • Om du kör flera fordon med analog färdskrivare under samma dag (även om du kör åt flera företag) ska du, förutom att markera dina aktiviteter, skriva följande läsbart på diagrambladets baksida:
  • Tidpunkten när du börjar använda det nya fordonet.
  • Det nya fordonets registreringsnummer.
  • Det nya fordonets vägmätarställning vid start- och slut.
 • Om utrymmet på diagrambladets baksida inte räcker till kan du börja använda ett nytt blad. På det nya diagrambladet ska uppgifterna om fordonsbytet fyllas i.

Efter användning av analog färdskrivare

 • Följande uppgifter ska skrivas läsbart på diagrambladet när du avslutar din körning eller om du byter diagramblad:
  • Ortsnamn där körningen avslutas, även om du avslutar körningen på samma ort som du börjar.
  • Datum när bladet slutar användas, även om du avslutar användningen samma datum som du börjar.
  • Vägmätarställning vid avslutad körning.
 • Dina diagramblad ska skyddas på lämpligt sätt, så att de inte smutsas ned eller skadas.
 • Kom ihåg att du som förare vid vägkontroll ska kunna visa upp information om dina aktiviteter som omfattas av kör- och vilotidsreglerna innevarande dag och de föregående 28 kalenderdagarna. Läs mer om förarens ansvar.
 • Efter att de 28 dagarna har passerats ska transportföretaget förvara diagrambladen i original och du som förare ska lämna kopior till eventuella övriga företag som du har kört för (du kan begära att få kopior av de diagramblad som du lämnar). Läs mer om transportföretagets ansvar.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!