Ansökan om verkstadskort

Ni beställer ansökningsblanketten för verkstadskort hos Transportstyrelsens kundtjänst för körkortsfrågor och färdskrivarkort på telefon 0771-503 503. Vid beställningen ska ni uppge verkstadens organisationsnummer eller eventuellt filialnummer.

Inom tre dagar kommer ansökningsblanketten och ett inbetalningskort till er med posten. Ansökan ska skrivas under av ackrediteringsinnehavaren eller den som har ansvar för färdskrivarkort på verkstaden. Innan kortet tillverkas kontrollerar Transportstyrelsen att verkstaden är ackrediterad av Swedac för att hantera färdskrivare. Verkstadskortet skickas i ett rekommenderat brev som ska hämtas ut på posten.

Skicka ansökan till Transportstyrelsen

Skicka ansökan till Transportstyrelsen och betala avgiften som är 100 kr. Använd uppgifterna som står på inbetalningsavin. Transportstyrelsen behandlar ansökan när den har kommit in och betalningen har tagits emot.

Skicka ansökan till:
Transportstyrelsen
701 98 Örebro

Pinkod

Pinkod till kortet skickas direkt till verkstaden. Vilket verkstadskort pinkoden är knuten till framgår av försändelsen. Förvara inte koden i anslutning till kortet.
Tappar ni bort eller glömmer pinkoden måste ni beställa ett nytt verkstadskort.

Förnyelse av verkstadskort

Transportstyrelsen skickar automatiskt en ansökningsblankett till er 3-6 veckor innan verkstadskortets giltighetstid går ut. Handlingen skickas till verkstadens registrerade adress. Om ni inte fått er ansökningsblankett när det återstår fyra veckor av giltighetstiden, ska ni kontakta Transportstyrelsens kundtjänst för körkortsfrågor och färdskrivarkort på telefon 0771-503 503.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!