Ansökan om kontrollkort

Ni beställer ansökningsblanketten för kontrollkort hos Transportstyrelsens kundtjänst för körkortsfrågor och färdskrivarkort på telefon 0771-503 503. Vid beställningen ska ni uppge Polismyndighetens organisationsnummer eller eventuellt filialnummer.

Inom tre dagar kommer ansökningsblanketten till myndigheten med posten. Ansökan ska skrivas under av företrädare för myndigheten.

Skicka ansökan till Transportstyrelsen

Skicka ansökan till Transportstyrelsen och betala avgiften som är 100 kr. Använd uppgifterna som står på inbetalningsavin. Transportstyrelsen behandlar ansökan när den har kommit in och betalningen har tagits emot.

Skicka ansökan till:
Transportstyrelsen
701 98 Örebro

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!