Ansökan om företagskort

Ni beställer ansökningsblanketten för företagskort hos Transportstyrelsens kundtjänst för körkortsfrågor och färdskrivarkort på telefon 0771-503 503.

Vid beställningen ska ni uppge företagets organisationsnummer eller eventuellt filialnummer. Inom tre dagar kommer ansökningsblanketten och ett inbetalningskort till företaget med posten. Ansökan ska skrivas under av behörig företrädare för företaget.

Skicka ansökan till Transportstyrelsen

Skicka ansökan till Transportstyrelsen och betala avgiften som är 100 kr. Använd uppgifterna som står på inbetalningsavin. Transportstyrelsen behandlar ansökan när den har kommit in och betalningen har tagits emot.

Skicka ansökan till:
Transportstyrelsen
701 98 Örebro

Förnyelse av företagskort

Transportstyrelsen skickar automatiskt en ansökningsblankett till er 3-6 veckor innan företagskortets giltighetstid går ut. Handlingen skickas till företagets registrerade adress. Om ni inte fått er ansökningsblankett när det återstår fyra veckor av giltighetstiden, ska ni kontakta Transportstyrelsens kundtjänst för körkortsfrågor och färdskrivarkort på telefon 0771-503 503.

Kortet levereras med vanligt brev direkt till företaget.

Det nya företagskortet

Observera att ert nya företagskort börjar fungera först den dag som anges på kortet. Om ni sätter in företagskortet i färdskrivaren innan det datum som anges på kortet kommer ni att få ett meddelande från färdskrivaren om att kortet inte är giltigt.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!