Lärare ska ha sammanlagt minst två års dokumenterad erfarenhet 

  1. från den transportbransch som utbildningsverksamheten avser, eller
  2. som lärare vid förarutbildning för körkortsbehörighet för de fordon som utbildningsverksamheten avser.

Lärare ska även ha dokumenterad erfarenhet av att undervisa vuxna som sammanlagt motsvarar minst sex månaders heltidsarbete inom de senaste fem åren. Alternativt ska lärare ha genomgått eftergymnasial utbildning med pedagogisk inriktning som sammanlagt motsvarar sex månaders heltidsstudier.

Lärare som leder undervisning i sådant ämne som inte rör transportverksamhet behöver inte ha erfarenhet enligt punkt 1 och 2. 

Allmänna råd
Exempel på lärare som leder undervisning i sådant ämne som inte rör transportverksamhet är lärare som undervisar i att ge första hjälpen åt skadade, vidta åtgärder vid brand eller hur man agerar vid överfall.

Lärare ska ha god kännedom om bestämmelserna inom sitt undervisningsområde och de utbildningskrav som framgår av 2 och 3 kap. förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens och i bilaga 1 till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2020:29) om yrkesförarkompetens.

Lärare vid körträning

Vid körträning enligt 2 kap. 5 § förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens ska lärare, utöver vad som anges ovan, inneha gällande körkort utfärdat i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Körkortet ska ge behörighet att köra fordon som utbildningen avser. Läraren ska under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren innehaft ett sådant körkort.

Lärare vid körträning ska även ha sammanlagt minst tre års dokumenterad erfarenhet 

  1. från yrket som förare av fordon som utbildningsverksamheten avser, eller
  2. som lärare vid övningskörning under förarutbildning för körkortsbehörighet att köra fordon som utbildningsverksamheten avser.