Dimensioner

Måtten under bilderna visar största tillåtna bredd och längd för de olika fordonstyperna.

Största tillåtna bredd, lasten inräknad:

Exempel på högsta tillåtna bredd, illustration

Största tillåtna längd, lasten inräknad:

Exempel på största tillåtna längd, illustration

Exempel på största tillåtna längd, illustration

 

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!