Dimensioner

Måtten under bilderna visar största tillåtna bredd och längd för de olika fordonstyperna.

Största tillåtna bredd, lasten inräknad:

Exempel på högsta tillåtna bredd, illustration

Största tillåtna längd, lasten inräknad:

Exempel på största tillåtna längd, illustration

Exempel på största tillåtna längd, illustration