Bruttoviktstabeller

Bruttoviktstabell BK1 

 
Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets
första och sista axel  

Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget
  mindre än 1,0 11,5
1,0 men inte 1,3 16
1,3 men inte 1,8 18
1,8 men inte 2,0 20
2,0 men inte 2,6 21
2,6 men inte 4,4 24
4,4 men inte 4,7 25
4,7 men inte 5,2 26
5,2 men inte 5,4 27
5,4 men inte 5,6 28
5,6 men inte 5,8 29
5,8 men inte 6,0 30
6,0 men inte 6,2 31
6,2 men inte 8,25 32
8,25 men inte 8,50 33*
8,50 men inte 8,75 34*
8,75 men inte 9,00 35*
9,00 men inte 9,25 36*
9,25 men inte 9,50 37
9,50 men inte 9,75 38
9,75 men inte 10,00 39
10,00 men inte 10,25 40
10,25 men inte 10,50 41
10,50 men inte 10,75 42
10,75 men inte 11,00 43
11,00 men inte 11,25 44
11,25 men inte 11,50 45
11,50 men inte 11,75 46
11,75 men inte 12,00 47
12,0 men inte 12,5 48
12,5 men inte 13,0 49
13,0 men inte 13,5 50
13,5 men inte 14,0 51
14,0 men inte 14,5 52
14,5 men inte 15,0 53
15,0 men inte 15,5 54
15,5 men inte 16,0 55
16,0 men inte 16,5 56
16,5 men inte 17,00 57
17,0 men inte 17,5 58
17,5 men inte 18,0 59
18,0 men inte  18,5 60
18,5 men inte 19,0 61
19,0 men inte 19,6 62
19,6 men inte 20,2 63
20,2 och större   64
 
*) För en släpvagn eller för en dolly med tillkopplad påhängsvagn med ett minsta avstånd mellan första och sista axeln av 6,6 meter gäller dock följande.
 
Avstånd i meter mellan släpvagnens första och sista axel eller mellan dollyns första och påhängsvagnens sista axel Högsta tillåtna bruttovikt i ton
för släpvagnen
6,6 men inte 6,8 33
6,8 men inte 7,0 34
7,0 men inte 7,2 35
7,2 men inte  7,6 36
7,6 men inte 7,8 37
7,8 och större   38

Bruttoviktstabell BK2 

Avstånd i meter mellan fordonets eller
fordonstågets första  och sista axel
Högsta tillåtna  bruttovikt i ton
för fordonet eller fordonståget
  mindre än 2,0 16,00
2,0 men inte 2,6 20,00
2,6 men inte 4,8 22,00
4,8 men inte 5,0 22,16
5,0 men inte 5,2 22,50
5,2 men inte 5,4 22,84
5,4 men inte 5,6 23,18
5,6 men inte 5,8 23,52
5,8 men inte 6,0 23,86
6,0 men inte 6,2 24,20
6,2 men inte 6,4 24,54
6,4 men inte 6,6 24,88
6,6 men inte 6,8 25,22
6,8 men inte 7,0 25,56
7,0 men inte 7,2 25,90
7,2 men inte 7,4 26,24
7,4 men inte 7,6 26,58
7,6 men inte 7,8 26,92
7,8 men inte 8,0 27,26
8,0 men inte 8,2 27,60
8,2 men inte 8,4 27,94
8,4 men inte 8,6 28,28
8,6 men inte 8,8 28,62
8,8 men inte 9,0 28,96
9,0 men inte 9,2 29,30
9,2 men inte 9,4 29,64
9,4 men inte 9,6 29,98
9,6 men inte 9,8 30,32
9,8 men inte 10,0 30,66
10,0 men inte 10,2 31,00
10,2 men inte 10,4 31,34
10,4 men inte 10,6 31,68
10,6 men inte 10,8 32,02
10,8 men inte 11,0 32,36
11,0 men inte 11,2 32,70
11,2 men inte 11,4 33,04
11,4 men inte 13,4 38,00
13,4 men inte 13,6 38,04
13,6 men inte 13,8 38,56
13,8 men inte 14,0 39,08
14,0 men inte 14,2 39,60
14,2 men inte 14,4 40,12
14,4 men inte 14,6 40,64
14,6 men inte 14,8 41,16
14,8 men inte 15,0 41,68
15,0 men inte 15,2 42,20
15,2 men inte 15,4 42,72
15,4 men inte 15,6 43,24
15,6 men inte 15,8 43,76
15,8 men inte 16,0 44,28
16,0 men inte 16,2 44,80
16,2 men inte 16,4 45,32
16,4 men inte 16,6 45,84
16,6 men inte 16,8 46,36
16,8 men inte 17,0 46,88
17,0 men inte 17,2 47,40
17,2 men inte 17,4 47,92
17,4 men inte 17,6 48,44
17,6 men inte 17,8 48,96
17,8 men inte 18,0 49,48
18,0 men inte 18,2 50,00
18,2 men inte 18,4 50,52
18,4 men inte 18,5 51,04
18,5 och större   51,40

 

Bruttoviktstabell BK3 

Avstånd i meter mellan fordonets eller 
fordonstågets första och sista axel
Högsta tillåtna  bruttovikt i ton
för fordonet eller fordonståget
  mindre än 2,0 12,0
2,0 men inte 2,4 12,5
2,4 men inte 2,8 13,0
2,8 men inte 3,2 13,5
3,2 men inte 3,6 14,0
3,6 men inte 4,0 14,5
4,0 men inte 4,4 15,0
4,4 men inte 4,8 15,5
4,8 men inte 5,2 16,0
5,2 men inte 5,6 16,5
5,6 men inte 6,0 17,0
6,0 men inte 6,4 17,5
6,4 men inte 6,8 18,0
6,8 men inte 7,2 18,5
7,2 men inte 7,6 19,0
7,6 men inte 8,0 19,5
8,0 men inte 8,4 20,0
8,4 men inte 8,8 20,5
8,8 men inte 9,2 21,0
9,2 men inte 9,6 21,5
9,6 men inte 10,0 22,0
10,0 men inte 10,4 22,5
10,4 men inte 10,8 23,0
10,8 men inte 11,2 23,5
11,2 men inte 11,6 24,0
11,6 men inte 12,0 24,5
12,0 men inte 12,4 25,0
12,4 men inte 12,8 25,5
12,8 men inte 13,2 26,0
13,2 men inte 13,6 26,5
13,6 men inte 14,0 27,0
14,0 men inte 14,4 27,5
14,4 men inte 14,8 28,0
14,8 men inte 15,2 28,5
15,2 men inte 15,6 29,0
15,6 men inte 16,0 29,5
16,0 men inte 16,4 30,0
16,4 men inte 16,8 30,5
16,8 men inte 17,2 31,0
17,2 men inte 17,6 31,5
17,6 men inte 18,0 32,0
18,0 men inte 18,4 32,5
18,4 men inte 18,8 33,0
18,8 men inte 19,2 33,5
19,2 men inte 19,6 34,0
19,6 men inte 20,0 34,5
20,0 men inte 20,4 35,0
20,4 men inte 20,8 35,5
20,8 men inte 21,2 36,0
21,2 men inte 21,6 36,5
21,6 men inte 22,0 37,0


Är axelavståndet 22,0 meter eller större utgör högsta tillåtna bruttovikten 37,5 ton med tillägg av 0,25 ton för varje 0,2 meter varmed axelavståndet överstiger 22,0 meter. 

Bruttoviktstabell BK4

Avstånd i meter mellan fordontets eller fordonstågets första och sista axelHögsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget
  mindre än 1,0 11,5
1,0 men inte 1,3 16
1,3 men inte 1,8 18
1,8 men inte 2,0 20
2,0 men inte 2,6 21
2,6 men inte 4,4 24
4,4 men inte 4,7 25
4,7 men inte 5,2 26
5,2 men inte 5,4 27
5,4 men inte 5,6 28
5,6 men inte 5,8 29
5,8 men inte 6,0 30
6,0 men inte 6,2 31
6,2 men inte 6,4 32
6,4 men inte 6,8 33
6,8 men inte 7,0 34
7,0 men inte 7,2 35
7,2 men inte 7,6 36
7,6 men inte 7,8 37
7,8 men inte 8,0 38
8,0 men inte 8,2 39
8,2 men inte 8,4 40
8,4 men inte 8,6 41
8,6 men inte 8,8 42
8,8 men inte 9,0 43
9,0 men inte 9,2 44
9,2 men inte 9,4 45
9,4 men inte 9,6 46
9,6 men inte 9,8 47
9,8 men inte 10,0 48
10,0 men inte 10,2 49
10,2 men inte 10,6 50
10,6 men inte 11,0 51
11,0 men inte 11,4 52
11,4 men inte 11,8 53
11,8 men inte 12,2 54
12,2 men inte 12,6 55
12,6 men inte 13,0 56
13,0 men inte 13,4 57
13,4 men inte 13,8 58
13,8 men inte 14,2 59
14,2 men inte 14,6 60
14,6 men inte 15,0 61
15,0 men inte 15,4 62
15,4 men inte 15,8 63
15,8 men inte 16,2 64
16,2 men inte 16,6 65
16,6 men inte 17,0 66
17,0 men inte 17,4 67
17,4 men inte 17,8 68
17,8 men inte 18,2 69
18,2 men inte 18,7 70
18,7 men inte 19,2 71
19,2 men inte 19,7 72
19,7 men inte 20,2 73
20,2 och större   74

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!