Ny beräknad skattevikt för tre- och fyraxliga motordrivna fordon

Genom SFS 2018:256 ändrades trafikförordningen den 1 juni 2018 så att ett treaxligt motordrivet fordon på väg med bärighetsklass 1 som tidigare tilläts ha en högsta bruttovikt på 26 ton nu tillåts ha en högsta bruttovikt på upp till 28 ton förutsatt att villkoren i 4 kap. 12 § trafikförordningen uppfylls.

På grund av förordningsändringen har en ny beräkning i vägtrafikregistret av skattevikt genomförts i början av april 2019 för att harmonisera med den nya bruttovikten på väg med bärighetsklass 1.

För att ett tre- eller fyraxligt motordrivet fordon ska få ha en bruttovikt över 25 respektive 31 ton måste drivaxeln vara försedd med dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller om varje drivaxel är försedd med dubbelmonterade hjul och vikten inte på någon axel överstiger 9,5 ton.

Även axelavstånd och fordonets tekniska begränsningar påverkar vilken bruttovikt fordonet får ha på väg med bärighetsklass 1.

Förändringen kan leda till att man fått ändrad skattevikt på sitt fordon och som kan innebära både högre eller lägre skattevikt än tidigare.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!