Bruttovikter för fordon

Följande bruttovikter får dock inte överskridas.

Motordrivet fordon med två axlar, illustration     
  BK 1 BK 2
för motordrivet fordon med två axlar
(ej buss)
18 ton 18 ton
   
  BK 1 BK 2
för buss med två axlar 19,5 ton 19,5 ton
Motordrivet fordon med tre axlar, illustration     
  BK 1 BK 2
för motordrivet fordon med tre axlar 25 (28*) ton se tabell
Ledbuss med tre axlar, illustration     
  BK 1 BK 2
för ledbuss med tre axlar 28 ton se tabell
Motordrivet fordon med fyra axlar, illustration     
  BK 1 BK 2
för motordrivet fordon med fyra eller fler axlar 31 (32*)ton se tabell
Släpvagn, illustration     
  BK 1 BK 2
för släpvagn 38 ton se tabell

* 28 respektive 32 ton förutsätter att
a. drivaxeln är försedd med dubbelmonterande hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller
b. om varje drivaxel är försedd med dubbelmonterade hjul och vikten inte på någon axel överstiger 9,5 ton

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!