Förartillstånd

Förartillstånd krävs för förare som inte är medborgare i något EES-land men är anställda av ett företag i en medlemsstat.

Ansökan om förartillstånd görs av transportföretaget

Bestämmelser om förartillstånd finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009. Bestämmelserna innebär att en förare ska ha ett förartillstånd, om han eller hon inte är medborgare inom EES men är anställd av ett företag i en medlemsstat som chaufför i internationell godstrafik.

Det är transportföretaget som ansöker om förartillstånd. Transportföretaget, måste ha gemenskapstillstånd. Föraren ska vara anställd med de anställningsvillkor som är vanligt förekommande i branschen i Sverige. Ett förartillstånd innebär inte rätt att köra svenskregistrerat fordon i yrkesmässig trafik i Sverige.

Giltighetstiden för ett förartillstånd är längst fem år. Det får inte beviljas för längre tid än anställningen varar enligt anställningsavtalet.

Ansökan görs hos Transportstyrelsen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!