CEMT-tillstånd

Ett CEMT-tillstånd gäller för ett obegränsat antal transporter under ett år i CEMT-området. Vilka länder som ingår i området hittar du här.

En CEMT-transport får omfatta transport från etableringsstaten till en annan CEMT-stat. Därefter får tre internationella transporter till andra CEMT-stater utföras innan den avslutande transporten tillbaka till etableringsstaten.

De utfärdas per åkeri och är inte knutna till enskilda fordon.

Ansök om tillstånd för 2020

Nu är det aktuellt att skicka in din ansökan om CEMT-tillstånd för 2020.

Avgifter för CEMT-tillstånd hittar du här

Beräknad handläggningstid: Efter betalning 2-3 veckor

 

När tillståndet för 2019 upphört ska tillståndet skickas till:

Transportstyrelsen

Att: Alexandra Medina
Box 24085
400 22 Göteborg

 

Färdbladen skickas till:

Transportstyrelsen

701 98 Örebro

Tillstånd och färdbok ska senast ha inkommit till myndigheten den 11 januari 2020.

CEMT har tagit fram en ny guide som reglerar hur CEMT-tillstånden får användas.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!