F19. Väganslutning med accelerationsfält

Väganslutning med accelerationsfält
Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Vid tillfällig trafikomläggning kan märket vara utfört med orange botten. I övrigt får avvikelse från färg inte ske.

Alternativa symboler

Vägmärkesfiler