F3. Tabellorienteringstavla

Tabellorienteringstavla
Märket är en förberedande upplysning om korsning, cirkulationsplats eller motsvarande. Avståndsangivelsen på märket är anpassad till förhållandena på platsen. Samtliga färdriktningar i korsningen anges.

Vägmärkesfiler