F23. Orienteringstavla för omledningsväg

Orienteringstavla för omledningsväg
Märket anger omledningsväg när ordinarie väg tillfälligt är avstängd. Avvikelse från färg får inte ske.

Vägmärkesfiler