F4. Avfartsorienteringstavla

Avfartsorienteringstavla
Märket är en förberedande upplysning om avfart. Avståndsangivelsen på märket är anpassad till förhållandena på platsen.

Vägmärkesfiler