C39. Förbud mot att stanna och parkera fordon

Förbud mot att stanna och parkera fordon
Märket anger förbud mot att stanna och parkera fordon. De närmare föreskrifterna till märke C35, förbud mot att parkera fordon, andra stycket gäller även till detta märke.

Vägmärkesfiler