E2. Motorväg upphör

Motorväg upphör
Används märket som förberedande upplysning om att en motorväg upphör anges avståndet på en tilläggstavla. Märket används inte när en motorväg övergår i motortrafikled.

Vägmärkesfiler