E10. Gångfartsområde upphör

Gångfartsområde upphör
Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att gångfartsområdet upphör.

Vägmärkesfiler