X7. Vägbom

Vägbom
Anordningen anger att en väg är helt eller delvis avstängd för trafik. En bom kan vara försedd med ytterligare anordningar för att öka synbarheten.

Vägmärkesfiler