Flerpassageregeln, genomfart och vägval

Här får du svar på frågor om trängselskatt i Göteborg som gäller ämnet "Flerpassageregel, genomfart och vägval".

Den innebär att om man passerar flera betalstationer inom ett tidsintervall på 60 minuter, så betalar man endast en gång. Man beskattas då för passagen med det högsta beloppet. Detta gäller endast för passager i Göteborg.

Ja, eftersom det är trängsel på E6 genom Göteborg finns betalstationer för trängselskatt på E6 där Rv 40 ansluter och norr om Tingstadstunneln. Även genomfartstrafiken bidrar till trängseln. Eftersom det tar mindre än 60 minuter att passera Göteborg, behöver dock genomfartstrafikanten bara betala för en betalstationspassage (flerpassageregeln).

Ett viktigt syfte med trängselskatten är att trängseln i Göteborg ska minska genom att var och en av oss funderar igenom om vi kan ändra våra ”vägvanor”.  Många gånger kan vi minska eller undvika trängselskatten genom att ändra vårt sätt att resa. Här är några alternativ att fundera på som kanske är möjliga för dig – åtminstone vissa dagar.

Kan jag resa annan tid? Kan jag göra mitt ärende någon annan stans? Kan jag samordna mina ärenden till en resa istället för flera? Kan jag samåka med någon? Kan jag åka kollektivt ibland, eller cykla eller gå? Kan jag kanske kombinera de olika sätten att resa? Vissa dagar kanske jag kan jobba hemifrån.

Det är i första hand Västtrafik som ansvarar för kollektivtrafiken och pendelparkeringarna. Mer information om detta finns därför på Västtrafiks webbplats, som du kan öppna genom att klicka på nedanstående länk.

Västtrafiks webbplats.

Trängselskatten är till för att minska trängseln. I Göteborg är det trängsel på de stora trafiklederna till, från och runt centrala Göteborg (exempelvis E6, E20, E45, Rv 40 Lundbyleden och Västerleden med Älvsborgsbron). Bilresor på dessa trafikleder bidrar till trängseln – även genomfartsresor. Därför behöver man betala trängselskatt här.

Eftersom det tar mindre än 60 minuter att passera trängselskatteområdet i Göteborg, behöver genomfartstrafikanten bara betala för en betalstationspassage (flerpassageregeln).

Nej. Riksdagen har beslutat om införandet av en flerpassageregel. Det innebär att fordonsägare endast beskattas en gång om samma fordon passerar flera betalstationer inom 60 minuter. Fordonsägaren beskattas för passagen med det högsta beloppet. Detta gäller endast för passager i Göteborg.

 

Stationerna finns till för att skydda de boende i bostadsområdena i Backa och Brunnsbo från oönskad genomfartstrafik som annars skulle uppstå  mellan E6 Kungälvsleden och centrala Hisingen på grund av betalstationerna på Lundbyleden och E6 vid Ringömotet. Detta gäller oavsett färdriktning.

Ett flertal alternativa lösningar har övervägts. Den av riksdagen beslutade placering av betalstationerna mellan bostadsområdena och verksamhetsområdena i Backa-/Bäckebolsområdet är den bästa lösning vi har kunnat finna för att hindra genomfartstrafik i dessa bostadsområden. Verksamhetsområdena öster om E6 hålls samman och kan nås med bil norrifrån utan passage av någon betalstation.

I en stad med Göteborgs geografi utan tydliga barriärer förutom Göta Älv är det svårt att utforma ett trängselskattesystem utan vissa lokala effekter av denna typ. De flesta som bor nära en betalstation upplever inledningsvis denna som begränsande.

Man kan välja att göra inköpsresor med bil från Backa till Bäckebol på kvällar och helger utan att betala trängselskatt. Större delen av vardagarna blir skatten för en sådan bilresa 16 kr t o r eller 8 kr inom en timme på grund av flerpassageregeln. Man kanske kan gå eller cykla vid mindre ärenden/inköp. Backaplans köpcentrum kan nås med bil utan att passera någon betalstation. Inköpsresor med bil kanske sker någon gång per vecka och trängselskatten blir då i regel inte så kännbar.

Betalstationen på Södra Tagenevägen finns till för att skydda de boende i bostadsområdena Backa och Brunnsbo från oönskad genomfartstrafik som annars skulle uppstå  mellan E6 Kungälvsleden och centrala Hisingen på grund av betalstationerna på Lundbyleden och E6 vid Ringömotet. Detta gäller oavsett färdriktning.

Ett flertal alternativa lösningar har övervägts. Den av riksdagen beslutade placering av betalstationerna mellan bostadsområdena och verksamhetsområdena i Backa-/Bäckebolsområdet är den bästa lösning vi har kunnat finna för att hindra genomfartstrafik i dessa bostadsområden.

I en stad med Göteborgs geografi utan tydliga barriärer förutom Göta Älv är det svårt att utforma ett trängselskattesystem utan vissa lokala effekter av denna typ. De flesta som bor nära en betalstation upplever inledningsvis denna som begränsande.

Man kan välja att åka till återvinningscentralen på exempelvis lördagar utan att betala trängselskatt. Större delen av vardagarna blir skatten för en bilresa t o r till återvinningscentralen 8 kr på grund av flerpassageregeln. Resor till återvinningscentralen kanske inte görs så ofta och trängselskatten blir då  inte så kännbar.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!