Vad är trängselskatt och hur fungerar det?

Här får du svar på frågor om trängselskatt i Göteborg som gäller ämnet "Vad är trängselskatt och hur fungerar det?".

I Sverige kan infrastrukturavgifter endast tas ut på en nybyggd väg (eller bro eller tunnel) för att täcka kostnaderna för dess byggande. Om vägen redan är byggd med allmänna medel, kan man enligt svensk lag inte i efterhand införa någon avgift.

Om man vill minska trängseln i Sveriges storstadsområden används trängselskatt. Trängselskatter motiveras med att den som bidrar till trängsel och miljöproblem får betala för de samhällskostnader detta medför.

När en bil passerar genom en betalstation sker en registrering och kameror fotograferar bilens registreringsskyltar, först framifrån och sedan bakifrån. Bilden beskärs i kameran så att enbart registreringsskylten och området närmast skylten visas. Bilens registreringsnummer identifieras direkt i kameran med hjälp av så kallad OCR-teknik (Optical Character Recognition), som också används vid avläsning av streckkoder. När registreringsnumret har avlästs matchas det med vägtrafikregistret och skattepliktigheten fastställs.

Alla passager som görs under månad 1 sammanställs till ett skattebeslut som skickas ut till fordonsägaren under månad 2. Skatten ska sedan vara inne på Transportstyrelsens konto för trängselskatt senast den sista vardagen i månad 3.

Enligt genomförd utredning kommer administration och drift av trängselskattesystemet inledningsvis att kosta drygt 200 miljoner kronor per år vilket motsvarar drygt 20 % av de totala skatteintäkterna. Transportstyrelsen räknar med att successivt kunna effektivisera verksamheten. På sikt kommer dessa kostnader att sjunka till 10-15 %.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.

Relaterad information