Betalstationerna

Här kan du läsa om hur betalstationerna fungerar och var de är placerade.

Den information som samlas in vid betalstationerna i Stockholm och Göteborg bearbetas i ett datagemensamt system. Men portalerna skiljer sig dock lite åt mellan städerna.

Utformningen av själva trängselskatteområdet har också tagit hänsyn till hur trafiken ser ut i respektive stad. Betalstationerna är i huvudsak placerade där trängsel uppstår idag, men placeringen har också skett bland annat med hänsyn till var trängsel kan komma att uppstå framöver. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!