Omprövning

Om du anser att ett skattebeslut om trängselskatt har blivit fel, kan du per brev, fax eller e-post begära omprövning hos Skatteverket.

Skicka begäran till:

Skatteverket
Trängselskattesektionen
701 87 Örebro
Fax: 010-574 51 80  
E-post: fordon@skatteverket.se 

I din begäran om omprövning ska följande ingå:

  • fordonets registreringsnummer
  • datum för skattebeslutet
  • anledningen till att du begär omprövning
  • ditt namn och din adress.  

En begäran om omprövning ska ha kommit in till Skatteverket senast 60 dagar efter det att beslut om skatt eller tilläggsavgift har fattats.
 
Påförd skatt och eventuella avgifter bör betalas även om du begär omprövning av ett skattebeslut.
 
Information om dina skattebeslut hittar du via e-tjänsten Mina skattebeslut och preliminära dygnsbelopp.

Kontakta kundtjänst

Har du ytterligare frågor kan du kontakta vår kundtjänst på 0771-29 29 29  eller använda något av våra kontaktformulär.