Så fungerar betalstationerna

Betalstation nummer 24, Marieholmsgatan

Betalstation på Marieholmsvägen i Göteborg.

Automatisk registrering

Registrering och identifiering görs automatiskt vid betalstationen genom att fordonets registreringsskyltar fotograferas. Trafikflödet påverkas inte eftersom föraren varken behöver stanna eller sakta in. Betalning sker i efterskott – det går inte att betala vid vägkanten.

Skyltning

Vid betalstationen finns en skylt med vägmärket för betalväg och en digital ljusskylt som visar det aktuella beloppet för trängselskatten. Under helger, kvällar och nätter, då ingen trängselskatt tas ut, visar ljusskylten tre stycken bindestreck.

Se också betalstationernas placering.

Teknik

När ett fordon passerar genom betalstationen känner kamerasystemet av det och fotograferar fordonets registreringsskyltar, först framifrån, sedan bakifrån. Fordonet beskärs i kameran så att enbart registreringsskylten och området närmast skylten visas. Fordonets registreringsnummer identifieras direkt i kameran med hjälp av så kallad OCR-teknik (Optical Character Recognition). 

 

  1. Kamerasystemet (A) känner av att ett fordon passerar betalstationen och följer passagen genom portalen. 
  2. Fordonets främre registreringsskylt fotograferas av en kamera (A).
  3. En laserdetektor (B) detekterar ett fordon och för in passagen i statistiken
  4. Fordonets bakre registreringsskylt fotograferas av en kamera (C).

Lagring av uppgifter

Uppgifterna som registrerats vid betalstationen (datum, tid, betalstation, registreringsnummer och belopp) och det skattebeslut som fattas, lagras tills skatten är betald och ärendet är färdigbehandlat.

Offentlig respektive sekretessbelagd information

Ett fordons skattebeslut är en offentlig handling. Däremot är uppgifterna om vilken betalstation fordonet passerat samt tidpunkten för passagen sekretessbelagda. De sekretessbelagda uppgifterna lämnas bara ut till fordonsägaren och kan, efter en särskild begäran, skickas per post till fordonsägarens folkbokföringsadress.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!