Betalas inte trängselskatten i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor. Tilläggsavgift får påföras en skattskyldig högst en gång per bil och kalendermånad. Rutinerna för sen betalning gäller även den som betalar via autogiro.