Om ett ägarbyte sker under den kalendermånad som skattebeslutet avser, fattas ett skattebeslut för varje person som varit ägare av fordonet under den aktuella månaden.  När det gäller dagen för ägarbytet, så anses den nya ägaren vara ägare hela den dagen.