Vägar med bärighetsklass 4 (BK4)

2018-03-15

Vägar med bärighetsklass 4 innebär att det införs en ny bärighetsklass som tillåter fordonståg med en högsta tillåtna bruttovikt på 74 ton.

Under hösten 2017 remitterade regeringskansliet förslag på nödvändiga ändringar i trafikförordningen (1998:1276) för vägar med BK4. Förslaget innehöll bland annat värden för högsta tillåtna axel-, boggi- och trippelaxeltryck, en bruttoviktstabell (bilaga 4) för BK4 och en något förändrad bruttoviktstabell för BK1. Vidare föreslogs bemyndiganden till både Transportstyrelsen och Trafikverket att få meddela föreskrifter gällande villkor för förandet av fordon på vägar med BK4. Väghållningsmyndigheten, Trafikverket eller kommunen, meddelar föreskrifter om vilka vägar som ska tillhöra BK4.

De nya bestämmelserna i sin helhet kan läsas i förordningen (2018:102) om ändring i trafikförordningen (1998:1276). Förordningen träder i kraft den 1 april 2018.

I remissen fanns även ett förslag på ett nytt vägmärke, begränsat trippelaxeltryck (C46). Förslaget i sin helhet kan läsas i förordning (2018:101) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90). Förordningen träder i kraft den 1 april 2018.

Förslag på vägmärke

Till toppen