Prövning enligt lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering

2018-02-02

Högsta domstolen beslutade den 18 augusti 2017 i ärende T 3174-16 om tilläggstavlor till märke E19, parkering. Här följer ett utdrag ur domen.

"Skyltningen vid det parkeringsområde där CGN parkerade sin bil bestod av ett märke för parkering och tre tilläggstavlor. Den första tilläggstavlan hade texten "Avgift". Den andra innehöll en angivelse om längsta tillåtna tid för parkering ("4 tim") och tidsangivelsen "9-18 (9-15)". Den tredje innehöll information om parkeringsbolaget. Skyltningen innebar att parkeringen var avgiftsbelagd under hela dygnet (vilket följde av den första tilläggstavlan) och att det under vissa tider på dygnet fanns en begränsad tillåten tid för parkering (vilket framgick av den andra tilläggstavlan). Skyltningen har skett med vägmärken och i enlighet med vägmärkesförordningen. Skyltningen uppfyller det i lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering uppställda kravet på tydlighet. Hovrättens domslut ska alltså fastställas."

Domen - Högsta domstolen

Till toppen