Nya bestämmelser om användning av skyddshjälm

2017-11-17

Transportstyrelsen har ändrat sina föreskrifter om skyddshjälm, vilket innebär nya krav på vilken hjälm som kan användas när man kör motorcykel, moped, terrängskoter utan karosseri eller traktor utan karosseri. SIS-märkta skyddshjälmar är inte längre godkända medan E-märkta skyddshjälmar fortfarande uppfyller kraven.

Med de nya bestämmelserna tillkommer nya undantag. Nytt är att CE-märkta hjälmar kan användas vid färd av olika typer av fordon i vissa situationer. Undantagen är framför allt framtagna för att underlätta för personer som i tjänsten behöver använda flera hjälmar som till exempel skyddshjälm vid färd med snöskoter eller terränghjuling och hjälm för skogsavverkning eller en klätterhjälm.

Personer som i sitt arbete ofta behöver stiga av eller på sitt fordon undantas också från kravet på skyddshjälm i en större utsträckning. Det öppnar för att flera olika typen av arbeten kan omfattas i undantaget, till exempel vid anläggningsarbete i parker.

De tidigare bestämmelserna var i vissa fall gamla och speglar inte dagens nivå av trafiksäkerhet i Sverige. Ändringen är också en anpassning till kommande EU-regler vad gäller personlig skyddsutrustning.

Ett tidigare undantag tas bort i de nya bestämmelserna. Det berör personer som tillhör The sikh community, som inte längre undantas från kravet på att använda skyddshjälm när man färdas med motorcykel, moped, terrängskoter utan karosseri eller traktor b utan karosseri.

Transportstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om skyddshjälm träder ikraft den 1 december 2017.

Snabbfakta - Detta är en skyddshjälm

  • En hjälm som är E-märkt om den ska användas när du kör motorcykel eller moped.
  • Du som kör terränghjuling, snöskoter eller traktor b som inte har karosseri ska använda en E-märkt hjälm eller en hjälm som är CE-märkt och avsedd att användas med det aktuella fordonet. 
Till toppen