Ny funktion i STFS

2018-02-02

Beslutade lokala trafikföreskrifter kan överklagas till länsstyrelsen eller Transportstyrelsen. Länsstyrelsen eller Transportstyrelsen kan genom beslut i dessa ärenden upphäva de överklagade föreskrifterna. Som en följd av ett beslut om upphävande av föreskrifter kan i vissa fall föreskrifter som tidigare upphävts komma att bli gällande igen.

Enligt 3 § förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter är det den myndighet som beslutat om föreskrifter som ansvarar för att uppgifterna på webbplatsen (STFS) är riktiga. I STFS finns därför nu en funktion där beslutsmyndigheter själva ska hantera föreskrifter som upphävts i ett överklagningsärende som beslutats av Länsstyrelsen eller Tranportstyrelsen. Funktionen ger även möjlighet att återuppliva tidigare upphävda föreskrifter.

För att komma åt funktionen behöver du logga in på den särskilda webbplatsen "RDT webbtjänst".

Den nya funktionen heter "Hantera överklagade föreskrifter" och ligger under rubriken "Kungörande" i menyn till vänster. Under fliken "hjälp" finns en steg för steg beskrivning av funktionen.

Till toppen