4:e järnvägspaketet

2018-03-15

Den 16 juni 2019 införs 4:e järnvägspaketet i Europa.

Det har nu beslutats att Sverige kommer att utnyttja möjligheten till ett års förlängd införlivandeperiod och lagstiftningspaketets ikraftträdande blir 16 juni 2020. Transportstyrelsens föreskriftsarbete för fjärde järnvägspaketet kommer därför också att ändra sin tidplan i förhållande till detta.

Det 4:e järnvägspaketet innebär bland annat att:

Näringsdepartementet arbetar om järnvägslagen och järnvägsförordningen. Dessa kommer att delas upp i 4 delar. En för teknik, en för marknad, en för Europeiska unionens gemensamma järnvägsnät och en för övrig nationell järnväg.

Parallellt arbetar Transportstyrelsen med att anpassa sina föreskrifter och vägledningar.

Fjärde järnvägspaketet

Till toppen